simplify_your_life
Life passes us by so quickly. It’s unfortunate that many people are too busy to stop and recognize the beauty all around us. With her book, St. James is helping readers eliminate needless clutter and focus on what’s important. Not only can you Simplify Your Life, but you just may live longer to enjoy it as well.
happy2

Simula ng nahawakan at binasa ko ang libro ni Elaine St. James na ‘Simplify Your Life—100 ways to slow down and enjoy the things that really matter’, sabi ko sa sarili ito na siguro ang hinahanap ko para sa buhay ko ngayon.

Teka…bakit di ba ako masaya sa buhay ko ngayon? Ummmm…isip-isip muna.

Masaya naman pero parang may kulang pa para maging masaya at tingin ko hindi ito ang mga materyal na bagay.

Naalala ko tuloy yung komento ni kaibigang Darbs sa “Don’t confuse comfort with happiness.”

You will know the difference dahil kahit andiyan na ang comfort in life, (affordable clothing, shelter, health insurance, affordable education and job satisfaction, kasama na ang affordable bakasyon kahit saan lupalop ng mundo ), subalit “unhappy” pa rin, dahil kulang talaga. may kulang…

ano ang kulang?
what makes you unhappy and unsatistfied?
what makes you depressed?

May mga sagot ang mundo…

Some find happiness in Religion…
Some find happiness without religion…
Some find happiness living a simple life…
Some find happiness na hindi naiinggit sa iba.

Ah! the Pursuit of Happiness… I don’t really know what it is…you have to find your own happiness. I know what makes me happy.

Comfort in life is just a stepping stone dahil you don’t have to worry sa basic needs what else to complain about? pagkain nandyan…
damit andyan…
matutulugan, andyan
kung magkasakit may ospital at gamot…
kung kailangan ng pera andyan na rin…

If you are not happy despite all those basic needs… then, I don’t really know what happiness is…

Ayun natumbok ni kaibigang Darbs ang aking hinahanap na kasagutan:

“Some find happiness living a simple life…”

Sa ngayon ay dahan-dahan kong pinagmumuni-munihan itong ‘living a simple life’. Hindi na ito bago dahil dito na nanggaling ang ating mga ninuno. Hindi naman ibig sabihin ay babalik tayo sa kuweba…pero ito ay ang mamuhay na iyong tamang-tama lang sa hinihingi ng katawan ng tao.

Naiisip ko rin kasi ito para sa pangkasalukuyang sitwasyon ng mga Filipino. Kasama kasi sa ‘living a simple life’ ang magkaroon ng mga katipiran sa gastusin dahil magiging simple na lang ang buhay na hindi isinasakripisyo ang kalusugan at pangkaraniwang pangangailangan. Mga pagbabago sa buhay na may magandang epekto sa ating environment na makakatulong pa sa ‘Climate Change’. At ang pinakamagandang epekto nito ay magkakaroon ng pagtutuon sa pagmamahalan at kasayahan ng bawat muyembro ng pamilya dahil mababawasan  ng mga di kailangan para mabuhay sa kasalukuyan.

Doon sa sinabing ‘enjoy the things that really matter’…ano o sino ba ito? sarili? pamilya? ang kapaligiran?…

happy1

Madalas na rin nababanggit ang mga salitang ‘back to the basics’ para daw maging masaya sa buhay…siguro may relasyon ito sa ‘living a simple life’.

Sinimulan ko ang aking plano na ‘living a simple life’ sa pamamagitan ng magagandang quotations’:

1. “Be Content with what you have; rejoice in the way things are. When you realize there is nothing lacking, the whole world belongs to you.” – Lao Tzu

2. “Perfection is achieved, not when there is nothing more to add, but when there is nothing left to take away.” – Antoine de Saint-Exupe

3. “Everything should be made as simple as possible, but not simpler.” – Albert Einstein

4. “Fear less, hope more; eat less, chew more; whine less, breathe more; talk less, say more; love more, and all good things will be yours.” – Swedish proverb

5. “The secret of happiness, you see, is not found in seeking more, but in developing the capacity to enjoy less.” – Socrates

6. “Nature does not hurry, yet everything is accomplished.” – Lao Tzu

7. “Three Rules of Work: Out of clutter find simplicity; From discord find harmony; In the middle of difficulty lies opportunity.” – Albert Einstein

8. “The simplest things are often the truest.” – Richard Bach

9. “Great acts are made up of small deeds.” – Lao Tzu

10. “He who is contented is rich.” – Lao Tzu

11. “Less is more.” – Ludwig Mies van der Rohe

12. “Have nothing in your houses that you do not know to be useful, or believe to be beautiful.” – William Morris

13. “When you are content to be simply yourself and don’t compare or compete, everybody will respect you.” – Lao Tzu

14. “Simplicity is the ultimate sophistication.” – Leonardo da Vinci

15. “… in all the things, the supreme excellence is simplicity.” – Henry Wadsworth Longfellow

16 “Too many people spend money they haven’t earned, to buy things they don’t want, to impress people they don’t like.” – Will Rogers

17. “If your mind isn’t clouded by unnecessary things, then this is the best season of your life.” – Wu-Men

18. “Simplicity is the essence of happiness.” – Cedric Bledsoe

19. “The ability to simplify means to eliminate the unnecessary so that the necessary may speak.” – Hans Hofmann

20. “Eliminate physical clutter. More importantly, eliminate spiritual clutter.” – D.H. Mondfleur

21. “Any intelligent fool can make things bigger, more complex, and more violent. It takes a touch of genius – and a lot of courage – to move in the opposite direction.” – E.F. Schumacker

22. “Life is really simple, but we insist on making it complicated.” – Confucius

23. “Simplicity, clarity, singleness: these are the attributes that give our lives power and vividness and joy.” – Richard Halloway

24. “Our life is frittered away by detail… Simplify, simplify, simplify! … Simplicity of life and elevation of purpose.” – Henry David Thoreau

25. “We don’t need to increase our goods nearly as much as we need to scale down our wants. Not wanting something is as good as possessing it.” – Donald Horban

Kapag tinitingnan ko ang aking buhay ngayon… ginagawa ko na pala ang ilang paraan upang magkaroon ng simpleng buhay. Pero tingin ko rin ay marami pa akong mahahalagang gagawin upang maging makahulugan ito.

Nais kung ibahagi ang aking mga gagawin sa  ‘living a simple life’.  At alam ko rin na puwedeng iba-iba ang ‘living a simple life’ ng bawat tao… dahil may kasabihan nga  ‘ yung simple sa iyo ay baka di naman simple sa ibang tao’…may kanya-kanya ika nga sa ‘living a simple life’ para makamit ang tunay na kaligayahan.

—-Life passes us by so quickly. It’s unfortunate that many people are too busy to stop and recognize the beauty all around us.

Advertisements

17 thoughts on “Finding Real Happiness

  1. Haha Dahil naka-beys ka…padadalhan kita ng biyagra…hehe jok din…

   Magandang topic iyang biyagra…pero siguro ikaw na ang bumanat sa maselan na topic na iyan…puro totoong kuwento lang ang nahawakan ko sa gamot na iyan. At paalala pangit na kuwento…matindi ang side epek nito at puwedeng pagkabulag, paglala ng sakit sa puso at kamatayan ang abutin ng gagamit. Nakita ko ito dun sa 50 anyos na kaopisina ko…inamin niya ang paggamit…inamin niya ang paglabo ng kanyang mata…at ngayon 3 years na siyang nasa Langit(heaven na heaven) …pero ewan ko kung may stop-over pa siya sa ibang lugar bago makarating ng Heaven….palagay ko matigas pa siya ngayon at di pa siya makalipad papuntang heaven…hehe.

   Teka ipasok ko sa biyagra sa ‘living a simple life’. Sa totoo lang di naman kailangan ng may katawan ang mga gamot na ito. Isa ito sa panlilinlang sa magandang isipan ng matinong tao…mabilisan paliwanag magandang business
   ito…na walang pakialam sa mangyayari sa gagamit.

   Ibase natin ng konti sa bibliya…kung simple living ang tao…malamang malusog ang ang isang tao…makikita natin ito

   The oldest person in the Bible was Methuselah at 969 years, then later God lowered the average life span to 120 years, and then even lower to our current average of 70 to 80 years–and this because of the increasing wickedness of mankind.

   Adam lived 930 years, and then he died. [Genesis 5:5]

   Seth lived 912 years, and then he died. [Genesis 5:8]

   Enosh lived 905 years, and then he died. [Genesis 5:11]

   Kenan lived 910 years, and then he died. [Genesis 5:14]

   Mahalalel lived 895 years, and then he died. [Genesis 5:17]

   Jared lived 962 years, and then he died. [Genesis 5:20]

   Methuselah lived 969 years, and then he died. [Genesis 5:27]

   Lamech lived 777 years, and then he died. [Genesis 5:31]

   Then the LORD said, “My Spirit will not contend with man forever, for he is mortal; his days will be a hundred and twenty years.” [Genesis 6:3]

   “The length of our days is seventy years – or eighty, if we have the strength; yet their span is but trouble and sorrow, for they quickly pass, and we fly away.” [Psalm 90:10]

   Makikita natin na Perpekto ang design ng tao ng Diyos…kaya lang naging makulit ang tao at kung ano-ano bisyo ang pinasok sa katawan. Ibig sabihin lang mae-enjoy sana natin ang ating katawan sa mahabang panahon na hindi gumagamit ng mga gamot.

   So kung ang design ng ating katawan ay para sa 120 years…kung susunod tayo sa tamang pag-aalaga ng katawan…sa pamamagitan ng pagsunod sa maayos at malusog na pamumuhay ay puwedeng di problemahin ang panghihina ng katawan….sa akin ang nakikita kong solusyon ay ‘back to the basics’ ang ‘living a simple life’.

   Wag lang daw makulit at mae-enjoy natin fully ang ating buhay….alam ito ng desgner natin.

 1. Seyoso na muna baka paluin moko sa pwet:

  ako rin Lolo, “i’m living in a simple life with my wives, este! my wife and my kids”, hindi ko masyadong binibigyan ng luho ang bata, i’l make sure that they are satisfied whatever i will give to them.. i’m just trying to avoid that i might make them spoiled.

  But for my own self, sometimes i don’t have satisfaction, although i had achieved already most of my dreams, but still i never satisfied. i still keep on trying and dreaming some other things that i want to be… it came to my mind that i’m challenging my own self… perhaps!

  1. Haha sige seryoso na rin si Lolo.

   Ang ganda nung palakad na ginawa mo sa mga anak mo. Totoo ito sa aming experience…tatlo ang aking anak at lahat ay nasa 20s na.

   —-“i’l make sure that they are satisfied whatever i will give to them..”

   Ganito rin ang naging patakaran namin. Na di namin kayang makipag-sabayan sa ibang pamilya…ipinakita namin sa kanila na iyon lang kaya ng budget at may mga mahahalagang bagay na dapat unahin para s pangangailangan ng lahat. Na ang kinikita namin ay pinaghihirapan at dapat gastusin ng maayos. Pero sa kabila nito ay di kami nagdamot sa kanila naway lagi nilang naiintindihan na kami ay laging naka-suporta sa kanila.

   At nakita ko na dahil sa simpleng buhay na ipinakita namin sa kanila…ngayon ay kitang-kita ko sa kanila ang pagpapahalaga sa mga importanteng bagay sa kanilang buhay na di nakatuon sa materyal na bagay. Puwedeng ko i-share itong istorya ng pagpapalaki sa mga bata sa isang post.

   —-“But for my own self, sometimes i don’t have satisfaction, although i had achieved already most of my dreams, but still i never satisfied. i still keep on trying and dreaming some other things that i want to be… it came to my mind that i’m challenging my own self… perhaps!”

   Maganda itong sinabi mo na ito…at ang dami mo palang blessings talaga….ang masasabi ko lang di naman tayo dapat tumigil sa ating pangarap…pero sana nga di naman sobrang stressful ang mga pangarap na ito para mapigil na mae-enjoy ang mga tunay na kaligayahan sa buhay….

   “enjoy the things that really matter”

   At my age….naibigay na rin ng Diyos ang marami sa aking pangarap…Dito sa aking natitirang taon sa mundo…nais kong namang bigyan ng pagpapahalaga itong katawan na ito…ibinigay ito ng Diyos…Live it & Enjoy it….siyempre with all the people around me.

   at ito nga aking tripping sa ngayon ang …”happiness living a simple life…”

   Temporary lang ang biyagra…itong happiness(living a simple life) na ito ay pangmatagalan…hehe

   Dito muna ako magpapaikot-ikot sa topic na ito.

   Salamat sa iyong pagbisita.

 2. Lolo, ang galing po ng inyong mga pangaral, biblical pa.

  katulad din po kayo ng aking yumaong lolo na barbero, bago siya namaalam sa mundong ibawbaw ay wala akong minanang material na bagay maliban sa mabubuting pangral na ikapamumuhay.

  speaking of “viagra”, sinubukan ko rin po misan yan… pero anak ng tipaklong, hindi ang bototoy ko ang tumigas kundi ang Dila ko.

  1. Salamat Al at may napupulot ka sa aking konting kaalaman…ako man ay patuloy pa rin sa aral ng buhay.

   Ako man ay yan ang mahalaga ang makapag-iwan ng magandang halimbawa sa mundo katulad ng Lolo mo. Katulad nga nung sabi dun sa isa kong sinulat:

   “Share your knowledge. It’s a way to achieve immortality.”

   At isa pa about mga materyal na bagay sa mundo:

   Matthew 6:19-21
   19“Don’t store up treasures here on earth, where moths eat them and rust destroys them, and where thieves break in and steal. 20Store your treasures in heaven, where moths and rust cannot destroy, and thieves do not break in and steal. 21Wherever your treasure is, there the desires of your heart will also be.

   Wala na yung nagturong tao, pero nabubuhay siya dahil sa mga magagandang aral na ibinahagi.

   Haha…zero experience ako sa gamot na iyan. Pero grabe ang mga komersyal na ganyan dito sa TV…ang dami…talagang mae-enganyo ka sa dating ng advertisment dito…

   Salamat ulit Al sa pagbisita.

 3. My blog has always been an advocate of living a simple life and recognizing the simple little things that really matter. I write mostly about them, about the simple things that give us simple but lasting joys, aside from my advocacy for the appreciation of nature and care for children.

  Pareho po pala tayo ng ilang pananaw sa buhay 🙂

  1. Salamat sa pagbisita Miss N…Nung minsan kasing nagmuni-muni ako…tapos may mga nabasa akong mga libro…sabi ko sa sarili parang ito na rin ang buhay ko noon…yung simple living lang…ngayon ay tuluyan ko siyang magiging…katulad nga ng sabi mo ADVOCACY…tuluyan ko siyang dadagdagan pa ang aking gagawin na umiikot na makakatulong sa ating environment, ‘going green’ and yung ‘respect for life’. Gusto kong patuloy na makapagsulat sa mga ganitong topic…in my own little way.

   Oo maganda itong pananaw natin na sana nga patuloy na dumami tayo…para naman ito kasi sa mga susunod pa na mga henerasyon.

   Salamat ulit Miss N…& God Bless!

 4. Magaling at nakakapagbigay ng liwanag sa buhay. Marami talagang mga pampagulo sa paglalakbay ng tao, ika nga ng kasabihan; “Self distraction is self destruction.” mas maganda talaga na magkaroon ng isang gabay o magkaroon ng isang tao na gagabay sa iyo, kaya nagpapasalamat naman ako sa mga isinusulat mo malaking tulong ang mga ito tulad ko na madalas ay madaling naiistorbo sa aking tunay na hangarin.

  mabalik nga sa post mo, sabi mo kasi

  “Pero tingin ko rin ay marami pa akong mahahalagang gagawin upang maging makahulugan ito.”

  nakapagbigay sa akin ito ng pagmumuni-muni, hindi ko mapagtanto tuloy kung saan nga ba papunta ang nais ko sa buhay. Parang gusto kong maging kabayo sa Sta.Ana, kung saan nakatakip ang gilid ng aking mata para hindi ko mapansin ang nasa gilid ko, kung ano lang talaga ang pakay ko sa buhay ko. Pero sabi nga nila ang buhay ay parang pagmamaneho kailangan alam mo ang nangyayari sa paligid mo baka kasi nakasagi ka na hindi mo pa alam.

  Napaisip din ako sa mga edad ng mga unang tao, para tuloy may pagdududa kung nabuhay ba talaga sila ng ganoong katagal. Ano kaya yung mature age nila? Parang ang daming matutunan at malalaman, saka lahat kaya sila ay masaya na nabuhay ng ganoon katagal?

  1. You welcome Ferdie at salamat din sa pag-appreciate sa aking pag-share(in my own little way) ng aking mga ekspiriensya at nadaanan sa aking buhay.

   At nais ko ring makatanggap ng mga pagpuna mula sa inyo dahil ako man ay nasa paglalayag pa sa masalimuot na buhay dito sa mundong ito.

   Nabanggit ko ito:

   “Pero tingin ko rin ay marami pa akong mahahalagang gagawin upang maging makahulugan ito.”

   tungkol ito sa aking ‘living a simple life’…marami pa pala akong pagbabago o adjustments na gagawin sa aking buhay para tunay kong maisabuhay ang ’simple life’…at tingin ko related na ito sa ating ‘environment’, ‘going green’, at yung sa ‘healthy na pagkain’ yung pagkain ng ‘organic’ & siguro ang pag-simula ko sa semi-vegitarian muna.

   Malaking bagay nga ang knowledge na ibinibigay ng Internet at ang pagbabasa ng mga libro para sa puwede nating tahaking buhay. Dahil may maayos naman tayong disposisyon sa buhay….nangangailangan na lang ito ng katulad ng sabi mo ng mga gabay at fine-tuning mula sa mga taong nagkaroon ng kaalaman at ekspiriensya sa magandang biyahe ng buhay.

   Biro mo kung natutunan ko na rin ang mga ito nung nasa idad 20’s ako…aba talagang malamang hindi nasayang ang mga oras sa ibang bagay ang aking buhay…manapay sa mga bagay na mahahalaga…’enjoying the things that really matter’.

   At ito ngayon ang aking gustong i-share…lalo na sa mga kabataan or kahit kanino…para naman di na masayang ang panahon at dun matuon ang buhay sa talagang happiness….para…”‘you just may live longer to enjoy it.”

   Ito naman ang tingin ko sa buhay nung mga unang tao. tingin ko ay masaya sila noon kasi perpekto naman ang design ng Diyos sa mundong ito. Yun nga lang ito ang nangyari….

   —-”because of the increasing wickedness of mankind.”

   Talagang maganda ang balak ng Diyos sa tao at mundo…dahil naiintindihan na natin ngayon ang mga bagay na ikinasisira ng tao at mundo sa ngayon. Ito na ang pagkakataon natin na makiisa sa tamang buhay at maayos na kapaligiran(ating mundo)…para sa ating kaligayahan at maayos na mundo …at para sa susunod pang henerasyon.

   Ingat lagi dyan sa Qatar.

  1. Ang ganda po ng life story ni St. Therese at naito po iyong sabi dun sa nabasa ko:

   —–trusting in Jesus to make her holy and relying on small daily sacrifices instead of great deeds appealed to the thousands of Catholics and others who were trying to find holiness in ordinary lives.

 5. First of all, salamat superlo sa special mention. nakakahiya naman. yap, i know. kapal muks kuno si ako pero pag hindi kasi ang mukha ang naka feel ng pagkahiya kundi ang puso po. maraming salamat ulit.

  Ah! Lao Tzu… yap! ito pala ung pinaka ugat ng kanyang mesage na very much in line sa message ng inyo pong entry.

  …“simplicity” to be the key to truth and freedom. Lao Tzu encouraged his followers to observe, and seek to understand the laws of nature; to develop intuition and build up personal power; and to use that power to lead life with love, and without force.

  Kung na observe po ninyo, na at the end “love” pa rin ang emphasis.

  “Faith Hope and Love, but the greatest of these is Love.”

  or this one…

  If I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains, but have not love, I am nothing. If I give all I possess to the poor and surrender my body to the flames, but have not love, I gain nothing.
  –1 Corinthians 13:1-3

  1. Muli salamat sa iyo Darbs sa komento na ito…wala na akong masabi…kumpleto na………guguho ang lahat kung wala ang
   LOVE.

   Sa ngayon ay talagang lagi kong hawak itong libro about LOVE.
   Ang book na ito ay about the Daily Meditations by Blessed Mother Teresa of Calcutta. Ang title ng book ay ‘LOVE A FRUIT ALWAYS IN SEASON’ edited by Dorothy S. Hunt.

   Sa akin si Blessed Mother Teresa ang isang simbulo na nagsabuhay ng tunay na pagmamahal ni Kristo.

   Gusto kong i-share itong bidyo ni Blessed Mother Teresa na talaga namang nakaka-inspire. Tunay na isang mensahe about LOVE.

   Salamat sa pagbisita. God Bless.

 6. kami din ng husband ko tay, pag nagdadasal, ang sinasabi ko, for the Lord to give us just enough…enough for us to live comfortably, and enough to share with others. hindi masaya ang buhay pag masagana ka nga, pero di ka marunong magbahagi…

  God bless!

  1. Ay totoo ka Kaye. Parang talbos daw ng kamote ang buhay, kapag tinalbusan lalong lumalago, kapag nagbigay ng buong-puso, ang ibinigay ay bumabalik pa ng dalawang beses…siksik-liglig at umaapaw.

   “For it is in giving that we receive.”–St. Francis Of Assisi

 7. Living a Simple Life…

  Iyan po ang pangarap ko sa buhay…
  ang mamuhay ng “SIMPLE”…
  kasama ang pamilya.

  Pero dahil sa pressure ng mundo, ng mga taong nakapaligid sayo, hindi mo magawang mamuhay ng gusto mo…
  Ndi ka nila maintindihan na masaya ka na sa pagkaroon ng simpleng buhay….

  Ayoko ng luho na kayang ibigay ng mundo…

  Ang gusto ko lang ay makatulong at pagsilbihan ang mga nangangailangan ng tulong at kalinga ko..

  Yan ang pangarap namin ng isang matalik kong kaibigan…
  Pangalagaan ang mga matatanda, bata,mga nangangailangan, at kalikasan.

  Sabi nga ng kaibigan ko, tao pa ba daw kami?

  Siguro naman OO, tao pa kami!
  hehehe

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s