HHK = Humingi, Humanap, at Kumatok.

Dahil ikalawang linggo ito ng kuwaresma. Naging inspirasyon ko lagi ang mga salita na ito mula sa ating bibliya upang aking maging gabay sa aking pananalangin.

Mula ito sa Mateo 7:7…

“Humingi kayo at kayo’y bibigyan; humanap kayo at kayo’y makakatagpo; kumatok kayo at kayo’y pagbubuksan.”

Kung may tatlong antas ang manalangin.

Humingi(ASK). Ito ang pinakamabilis at nasa pinakamababang antas. Dahil hingi lang ng hingi…isip at salita lang ang puhunan. Kung kailangan lang ng kung anong bagay…ito ay sasabihin lang. Parang isang bata na itataas lang ang palad ng kamay upang ipaalam na mayroong hinihingi.

Humanap(SEEK). Ito ang ikalawang antas at medyo kailangan nang kumilos. Hindi lang kailangang maupo sa iang tabi upang makamit ang hinihingi. Kailangang kumilos upang makuha at makamit ang kailangan. Madalas ay wala sa harapan at sa malapit ang hinahanap kaya kailangan gamalaw upang makuha ang hinihingi.

Kumatok(KNOCK). Ito ang ikatlong antas. Na pagkatapos humingi at humanap ay kailangan pang maging masigasig. Hindi kailangang mawalan kaagad ng pag-asa sa una…pangalawa…pangatlo…na paghahanap. Hindi kailangang tumigil ang sinasabi ay maging makulit at mapursige. Upang tunay na makamtam ang dinadalangin.

Dahil may pangako ang Panginoong Diyos na sinasabi sa Mateo 7:8…

“Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap; ang bawat humahanap ay makakatagpo; at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan.”

 

Salamat po.

Advertisements

2 thoughts on “HHK

  1. Haha…Ikaw talaga Miss Salbe.

   Diyan makikita ang panuntunan ng tao dito sa lupa.

   Pero ang Diyos na ating Ama ay tunay na ipinagkakaloob sa atin ang ating mga dalangin sa tamang oras at panahon na magiging tama sa ating buhay.

   Marami sa ating buhay ay hindi natin hiningi pero ayun masaya nating ginagamit sa pang araw-araw na buhay. Kaya Magsimulang bilangin ang mga partes ng ating katawan na tunay na nagbibigay na kakumpletuhan upang maging masaya ang ating buhay sa mundong ito.

   Ingat lagi & God Bless!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s