Ang Unang Araw.

Araw ng ‘Halloween’ (October 31, 2011). Kapag sumasapit ang gabi sa araw na ito ang mga bata ay nagsusuot ng iba’t-ibang costume at nagpupunta sa mga bahay-bahay at nagsasabi ng ‘trick or treat’ pero kadalasan ay nagbibigay na lamang ng mga tsokolate at candies ang mga may ari ng bahay.

Pangalawang Araw

Ang araw ng Pasasalamat(Thanksgiving Day – November 24, 2011). Madalas nga daw ay sinasabi ang araw na ito na ‘Turkey Day’ din kasi halos lahat ng mga magsasalo-salo sa tanghalian at hapunan na pamilya ay may inihahaing lutong turkey.

Ganito ang klima kadalasan sa araw ng Pasasalamat sa aming lugar.

May red wine, turkey, at ham ang handa sa bawat tahanan.

Ang Ikatlong Araw

Ang araw ng pag-iilaw ng Christmas Tree sa San Francisco City(November 25, 2011).

Ito ang tatlong araw na nagpapahiwatig na papalapit na ang Araw ng Pasko.

—-0—-

“Living is like tearing through a museum. Not until later do you really start absorbing what you saw, thinking about it, looking it up in a book, and remembering – because you can’t take it in all at once.”
–Audrey Hepburn

Advertisements

2 thoughts on “Tatlong Araw

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s