Do it anyway

Image

 

 

 

Mother Teresa’s Anyway Poem

People are often unreasonable, illogical and self centered;
Forgive them anyway.

If you are kind, people may accuse you of selfish, ulterior motives;
Be kind anyway.

If you are successful, you will win some false friends and some true enemies;
Succeed anyway.

If you are honest and frank, people may cheat you;
Be honest and frank anyway.

What you spend years building, someone could destroy overnight;
Build anyway.

If you find serenity and happiness, they may be jealous;
Be happy anyway.

The good you do today, people will often forget tomorrow;
Do good anyway.

Give the world the best you have, and it may never be enough;
Give the world the best you’ve got anyway.

You see, in the final analysis, it is between you and your God;
It was never between you and them anyway.

Advertisements

Sunset

Muling ka na namang nagpapaalam haring araw

Sa isang magiting na pagdalaw

Magkasamang ikaw ay sinilayan

Hinintay at binantayan

Napakabuti mo haring araw

Lilisan ka upang sa iba’y dumalaw

Sa pag-idlip ng mata

Bukas ika’y muling makikita

Sa aking pananabik

Puso’y maghihintay sa pagbabalik

Hininga ko’y malumanay

Sa dagat Pasipiko’y tangay-tangay

Paalam haring araw

Habang pinagmamasdan ang sandaling pagpanaw

Isang pag-asa na may bukas

Sa paglisan mo’y nababakas

Pahinga ka na haring araw

Handa na si buwan upang hindi maligaw

Sa sandaling kadiliman

Ngunit taglay ang kaligayahan

“When I admire the wonders of a sunset or the beauty of the moon, my soul expands in the worship of the creator.” 
-Mahatma Gandhi

A Father’s Day Prayer

Father’s Day Prayer of Remembering

by Susan Kramer

“Fathers young, fathers old
Remembering good times are our gold.

Value earned through guidance given
Helping us go forth in livin’.

Each father adding to our trove
A treasure chest of love untold.

Remembering fathers in our lives
Taking time to realize.

Fatherly love brings wealth to living
Remembering this, we go forth in giving.

Fathers young, fathers old
We remember you all
As life unfolds.”

Train Train Go Away

Naalala ko ang unang tula sa english na aking natutunan noong bata pa ako sa aming probinsya. Tunay namang palaging umuulan sa amin dahil andun ang aming bayan sa paanan ng bundok Banahaw. Kaya para sa katulad kong isang bata noon na nag-aasam na makapaglaro palagi sa labas ng bahay at makasama ang mga kababatang kalaro ay ito ang nasasambit habang nakasilip sa bintana ng bahay.

Rain Rain Go Away

Come Again Another Day

Pero hindi ulan ang ating pag-uusapan…ito ay Train. Wala kasi akong tula na maalala tungkol sa Train kaya ayun hiniram ko na lang sa Rain Rain Go Away…kaya naging Train Train Go Away.

Tunay naman na parang laging nagmamabilis ang isang Train kaya siguro may sarili siyang daraanan na para sa kanya lamang. Kaya bagay pa rin ang Train Train Go Away…Come Again Another Day. Tunay na kapag nalampasan ka ng Train ay maghihintay kang muli sa kanyang pagdating.

Ang mga sumusunod na mga litrato ay ang mga aking namamasid kapag araw ng aking pagtakbo, bilang ehersisyo, sa umaga. Kaya ayun naalala ko ang Train at kanyang daanan na bakal na may kahoy at malilit na bato.

Old train(1900) never dies, they just fade away…

Old train warning post(1900).

Come Again Another Day…

“And there is the headlight, shining far down the track, glinting off the steel rails that, like all parallel lines, will meet in infinity, which is after all where this train is going.”
–Bruce Catton

One Solitary Life

Isang pagmuni-muni para sa darating na Holy Week.

He was born in an obscure village
The child of a peasant woman
He grew up in another obscure village
Where he worked in a carpenter shop
Until he was thirty

He never wrote a book
He never held an office
He never went to college
He never visited a big city
He never travelled more than two hundred miles
From the place where he was born
He did none of the things
Usually associated with greatness
He had no credentials but himself

He was only thirty three
His friends ran away
One of them denied him
He was turned over to his enemies
And went through the mockery of a trial
He was nailed to a cross between two thieves
While dying, his executioners gambled for his clothing
The only property he had on earth

When he was dead
He was laid in a borrowed grave
Through the pity of a friend

Nineteen centuries have come and gone
And today Jesus is the central figure of the human race
And the leader of mankind’s progress
All the armies that have ever marched
All the navies that have ever sailed
All the parliaments that have ever sat
All the kings that ever reigned put together
Have not affected the life of mankind on earth
As powerfully as that one solitary life

by Dr. James Allan Francis

–o–

“In this life we cannot always do great things. But we can do small things with great love.”

“Kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless.”

– Mother Teresa

Boses ng isang kabataang Pinoy

Nagbibigay puwang ang Blog Ni Lolo sa mga kabataang Pinoy na nais magpahayag sa pamamagitan ng sanaysay o tula.

Ang Blog ni Lolo ay sumusuporta sa mga pangarap at adhikain ng mga kabataang Filipino para sa mga susunod na henerasyon.

Ang sumusunod na tula ay isinumite ng isang mag-aaral sa kolehiyo mula sa Pilipinas.

 
Uy, Teka lang!
sinulat ni Kris ng Polytechnic University of the Philippines
Oktubre 2, 2011

Uy, Teka lang! Saglit lang…
Matanong ko lang,
Kilala mo pa ba si Juan?
Kasi parang nalimot  mo na.

Iba na kasi ang iyong kaanyuan, 
Para ka ng taga-ibang bayan.
Oo, makabago na nga ang panahon ngayon,
Pero dapat din bang magbago ang mga taga-nayon?

K-Pop, Hip hop, at kung anu-anu pa
Anu man ang makahiligan mo,
Panatilihin mo ang pagiging Pilipino mo,
Dapat pa nga ipagmalaki mo ito.

Rizal, Mabini, Bonifacio, at Ninoy
dapat sila ang tingalain mo,
Hindi ang kung sino
na hindi mo naman kaanu-ano.

Gumising ka nga,
Pilipino ka naman talaga,
Bakit nagpapanggap ka pa?
Para lang ba masabing sikat at “in” ka?
—o—

“Never doubt that a small group of thoughtful, committed people can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has.” – Margaret Mead

The Most & Greatest

 

The most destructive habit…Worry

The greatest joy…Giving

The greatest loss…Loss of self-respect

The most satisfying work…Helping others

The most endangered species…Dedicated leaders

Our greatest natural resource…Our youth

The greatest “shot in the arm”…Encouragement

The greatest problem to overcome…Fear

The most effective sleeping pill…Peace of mind

The most crippling disease…Excuses

The most powerful force in life…Love

The most dangerous pariah…A gossiper

The world’s most incredible computer…The brain

The worst thing to be without…Hope

The deadliest weapon…The tongue

The two most power-filled words…“I Can”

The greatest asset…Faith

The most worthless emotion…Self-pity

The most beautiful attire…A smile!

The most prized possession…Integrity

The most contagious spirit…Enthusiasm

~ Author Unknown

Blue Sky

Habang naghihintay ay kinunan ko ang napakagandang langit ngayong araw na ito Abril 4, 2011 (9:30 am).

Blue Sky Inspiration

by Cym ( Effortless Flow)

 

The most beautiful
sky is royal blue,
in daytime hours
its deepest hue,
glows bright and luminous,
a reflection of our mind,
unencumbered by hardship,
anxiety, or time.

Aided by sunshine
and the absence of rain,
the cosmic vibrations
reach down to our plane,
uplifting our spirits
and inspiring our minds,
reconnecting our hearts
to the sacred and divine,
the mysteries of the stars
and the wisdom of the ages,
realigning our minds
with the great cosmic sages.

There is wisdom to be found
in this simple observation,
that contemplating nature’s beauty
inspires profound realizations.
As long as your heart is open,
and your mind is clear,
nature’s inspiration
will always be near.

-o-

Paliwanag kung bakit azul ang langit. (please click here)

Poem: What Will Matter

What Will Matter
Author: Michael Josephson

Ready or not, some day it will all come to an end.
There will be no more sunrises, no minutes, hours or days.
All the things you collected, whether treasured or forgotten, will pass to someone else.
Your wealth, fame and temporal power will shrivel to irrelevance.
It will not matter what you owned or what you were owed.
Your grudges, resentments, frustrations and jealousies will finally disappear.
So too, your hopes, ambitions, plans and to-do lists will expire.
The wins and losses that once seemed so important will fade away.
It won’t matter where you came from or what side of the tracks you lived on at the end.
It won’t matter whether you were beautiful or brilliant.
Even your gender and skin color will be irrelevant. 

So what will matter? How will the value of your days be measured?

What will matter is not what you bought, but what you built; not what you got, but what you gave.
What will matter is not your success, but your significance.
What will matter is not what you learned, but what you taught.
What will matter is every act of integrity, compassion, courage or sacrifice that enriched, empowered or encouraged others to emulate your example.

What will matter is not your competence, but your character.
What will matter is not how many people you knew, but how many will feel a lasting loss when you’re gone.
What will matter is not your memories, but the memories that live in those who loved you.
What will matter is how long you will be remembered, by whom and for what.

Living a life that matters doesn’t happen by accident.
It’s not a matter of circumstance but of choice.
Choose to live a life that matters.

Thanks to Josephson Institute & charactercounts.org for this beautiful video

– – – – – – – -0 – – – – – – –

Kung Ano ang Pahahalagahan
Akda ni Michael Josephson
(Salin ni Taribong)

Handa man o hindi, balang araw ang lahat ay magtatapos
Wala nang bukang-liwayway, wala nang mga minuto, mga oras o mga araw
Ang mga bagay na inipon, pinagyaman man o kinalimutan, ay maisasalin din sa iba
Ang kayamanan, ang kasikatan at ang dagliang kapangyarihan ay manliliit tungo sa kawalan
Hindi na mahalaga kung ano ang iyong pag-aari o kung ano ang iyong inutang
Ang iyong mga angal, pinagsisisihan, panghihinayang at kinaiinggitan ay tuluyang mawawala
Ganon din naman ang iyong pag-asa, pangarap, plano at ang mga kailangang gawin ay matitigil
Ang pagkapanalo at pagkatalo na dati ay tila napakahalaga ay kukupas din
Hindi na mahalaga kung saan ka nanggaling o kung saang banda ng daan ka tumira sa wakas.
Hindi na mahalaga kung maganda ka o matalino
Pati ang iyong kasarian at ang kulay ng iyong balat ay wala na ring saysay

Kaya ano ang pahahalagahan? Paano masusukat ang halaga ng iyong mga araw?

Ang pahahalagahan ay hindi ang iyong nabili, kundi ang iyong itinatag; hindi ang iyong nakuha, kundi ang iyong ibinigay
Pahahalagahan hindi ang iyong tagumpay, kundi ang iyong kabuluhan
Pahahalagahan hindi ang pinag-aralan mo, kundi kung ano ang iyong naituro
Ang pinahahalagahan ay ang bawat gawaing may karangalan, kagandahang-loob, katapangan at pagsisikap na nagpayaman, nagpalakas o nanghikayat sa iba na tularan ang iyong halimbawa.

Papahahalagahan hindi ang iyong kakayahan, kundi ang iyong asal
Pahahahalagahan hindi kung ilan ang kakilala mo, kundi kung ilan ang matagal na mangungulila sa iyong pagkawala
Pahahalagahan hindi ang iyong alaala, kundi ang alaala na nananatili sa mga taong nagmahal sa iyo
Pahahalagahan kung gaano katagal kang matatandaan, nino at para saan.

Ang mabuhay ng may kabuluhan ay hindi nangyayaring parang aksidente lamang.
Hindi ito dulot ng pagkakataon lamang, kundi dahil sa ito ang pinili mo.
Piliing mabuhay na may kabuluhan.

– – – – – – -0 – – – – – –

MARAMING SALAMAT TARIBONG!

Moments in Life

There are moments in life when you miss someone so much
that you just want to pick them from your dreams and hug them for real!

When the door of happiness closes, another opens;
But often times we look so long at the closed door that we don’t see the one,
Which has been opened for us.

Don’t go for looks; they can deceive.
Don’t go for wealth; even that fades away.
Go for someone who makes you smile,
Because it takes only a smile to make a dark day seem bright.
Find the one that makes your heart smile.

Dream what you want to dream;
Go where you want to go;
Be what you want to be,
Because you have only one life and one chance to do all the things you want to do.

May you have enough happiness to make you sweet
Enough trials to make you strong,
Enough sorrow to keep you human and
Enough hope to make you happy.

The happiest of people don’t necessarily be the best of everything;
They just make the most of everything that comes along their way.

The brightest future will always be based on a forgotten past;
You can’t go forward in life until you let go of your past failures and heartaches.

When you were born, you were crying and everyone around you was smiling.
Live your life so at the end,
You’re the one who is smiling and everyone around you is crying.

Don’t count the years – count the memories!

From Author Unknown

– o –

Sa pagsasalin naman ito ni Taribong sa ating wika.

Mga Sandali Sa Ating Buhay

May mga pagkakataon sa buhay na sobrang nangungulila ka sa isang tao na gusto mo lang siyang kunin mula sa iyong mga panaginip at mayakap silang muli nang totoo!

Kung magsasara ang pinto ng kasiyahan, may isang magbubukas;
Ngunit madalas nakatitig lang tayo sa pintong nakasara na hindi natin nakikita,
Ang pintong nakabukas lang para sa atin.

Huwag kang tumingin sa itsura, ito’y nakakapanlinlang;
Huwag kang tumingin sa yaman, pati yon nauubos din;
Tumingin ka nang isang magpapangiti sa iyo,
Dahil isang ngiti lang ang magbibigay liwanag sa araw na mapanglaw.
Hanapin mo ang taong magbibigay ngiti sa iyong puso.

Mangarap ka ng anumang nais mong pangarapin;
Pumunta ka sa anumang gusto mong puntahan;
Maging kung ano man ang nais mong maging,
Dahil iisa lang ang buhay mo at siyang tanging pagkakataon para magawa ang lahat ng nais mong gawin.

Sana ay magtaglay ka ng sapat na ligaya upang ikaw ay maging kasiya-siya
Sapat na pagsubok para ikaw ay maging matatag,
Sapat na lumbay upang manatiling tao at
Sapat na pag-asa upang ikaw ay maging masaya.

Ang pinakamasayang mga tao ay hindi kinakailangang pinakamainam sa lahat ng bagay;
Sila iyung kayang gawing pinakamainam ang lahat ng bagay na dumarating sa kanila.

Ang pinakamaliwanag na hinaharap ay palaging nakabatay sa isang nakalimutang lumipas;
Hindi ka makakausad sa buhay hanggang hindi mo napapakawalan ang mga nagdaang pagkakamali at kabiguan.

Nang ipinanganak ka, ikaw ay umiiyak at ang lahat sa paligid mo ay nakangiti.
Mabuhay ka na sa bandang huli,
Ikaw ang nakangiti at ang lahat sa paligid mo ang umiiyak.

Huwag mong bilangin ang mga taon—sa halip bilangin mo ang mga alaala!

Ang ganda Taribong….maraming salamat!