Life should go on

4dbaby

 

“A baby is God’s opinion that life should go on.”

by Carl Sandburg

Note: Picture was the 4d photo of a healthy eight month old baby inside the womb.

Advertisements

One Solitary Life

Isang pagmuni-muni para sa darating na Holy Week.

He was born in an obscure village
The child of a peasant woman
He grew up in another obscure village
Where he worked in a carpenter shop
Until he was thirty

He never wrote a book
He never held an office
He never went to college
He never visited a big city
He never travelled more than two hundred miles
From the place where he was born
He did none of the things
Usually associated with greatness
He had no credentials but himself

He was only thirty three
His friends ran away
One of them denied him
He was turned over to his enemies
And went through the mockery of a trial
He was nailed to a cross between two thieves
While dying, his executioners gambled for his clothing
The only property he had on earth

When he was dead
He was laid in a borrowed grave
Through the pity of a friend

Nineteen centuries have come and gone
And today Jesus is the central figure of the human race
And the leader of mankind’s progress
All the armies that have ever marched
All the navies that have ever sailed
All the parliaments that have ever sat
All the kings that ever reigned put together
Have not affected the life of mankind on earth
As powerfully as that one solitary life

by Dr. James Allan Francis

–o–

“In this life we cannot always do great things. But we can do small things with great love.”

“Kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless.”

– Mother Teresa

Letting Go

photo from rgbstock.com

Letting Go by T. D. Jakes

There are people who can walk away from you.

And hear me when I tell you this! When people can walk away from you, let them walk. I don’t want you to try to talk another person into staying with you, loving you, calling you, caring about you, coming to see you, staying attached to you. I mean hang up the phone.

When people can walk away from you let them walk. Your destiny is never tied to anybody that left.

The bible said that they came out from us that it might be made manifest that they were not for us. For had they been of us, no doubt they would have continued with us. [1 John 2:19]

People leave you because they are not joined to you. And if they are not joined to you, you can’t make them stay.

Let them go.

And it doesn’t mean that they are a bad person, it just means that their part in the story is over. And you’ve got to know when people’s part in your story is over so that you don’t keep trying to raise the dead…
You’ve got to know when it’s dead.  You’ve got to know when it’s over.

Let me tell you something… I’ve got the gift of good-bye. It’s the tenth spiritual gift; Ibelieve in good-bye… It’s not that I’m hateful, it’s that I’m faithful, and I know whatever God means for me to have He’ll give it to me. And if it takes too much sweat, I don’t need it. Stop begging people to stay.

Let them go!!!

If you are holding on to something that doesn’t belong to you and was never intended for your life, then you need to…

LET IT GO!!!

If you are holding on to past hurts and pains …

LET IT GO!!!

If someone can’t treat you right, love you back, and see your worth…

LET IT GO!!!

If someone has angered you.

LET IT GO!!!

If you are holding on to some thoughts of evil and revenge…

LET IT GO!!!

If you are involved in a wrong relationship or addiction…

LET IT GO!!!

If you are holding on to a job that no longer meets your needs or talents…

LET IT GO!!!

If you have a bad attitude…

LET IT GO!!!

If you keep judging others to make yourself feel better…

LET IT GO!!!

If you’re stuck in the past and God is trying to take you to a new level in Him…

LET IT GO!!!

If you are struggling with the healing of a broken relationship…

LET IT GO!!!

If you keep trying to help someone who won’t even try to help themselves…

LET IT GO!!!

If you’re feeling depressed and stressed …

LET IT GO!!!

If there is a particular situation that you are so used to handling yourself and God is saying ‘take your hands off of it’,  then you need to…

LET IT GO!!!

‘The Battle is the Lord’s!’

My Simple Prayer in a Song

DAY BY DAY — from the Movie/Musical Godspell(Wiki)

Day by day
Day by day
Oh Dear Lord
Three things I pray
To see thee more clearly
Love thee more dearly
Follow thee more nearly
Day by day

[CHORUS]
Oh…

Day by day
Day by day
Oh Dear Lord
Three things I pray
To see thee more clearly
Love thee more dearly
Follow thee more nearly
Day by day

(repeat chorus 5 times)

Day by day by day by day…

The Big C

Isang akda ko ito sa isang patimpalak noon ni kaibigang J.Kulisap na ang titulo ay K/k. Ngayon ko lang ito ipinoste dito sa aking bloghay…’The Big C’.

Dumating ka sa sa amin ng walang kaabog-abog. Hindi ka namin naramdaman. Unti-unti ka na palang naninira sa aming mga pangarap.

Isang napakasaya at nagmamahalang pamilya ang iyong pinasok. Pinaiyak at binalot ng takot ang lahat sa bawat araw ng iyong pamamalagi.

Naging matapang ang lahat upang ikaw ay harapin. Nagkaisa ang lahat at nagtulong-tulong upang ikaw ay igupo. Taglay ang mga lakas at dalangin na ipinagkaloob ng Maykapal.

Biglaang kang lumisan. Nagbunyi ang lahat dahil naramdaman ang tagumpay sa pinagkaisang lakas at pananampalataya. Nagkaroon ng pagbubunyi at pasasalamat ang lahat. Nakamit namin ang kapayapaan at muling nangarap.

Hindi pa natatapos ang pagtagpi-tagpi ng mga pangarap ay muli kang nanumbalik. Nanumbalik ka ng buong tapang at lakas. Ipinagpatuloy mo ang paninira at pagbalot ng takot. Matindi at masakit ang iyong pananalasa.

Muli kaming lumaban, hindi na kami nababalot ng takot dahil alam namin na nasa piling namin ang Diyos sa bawat galaw upang ikaw ay harapin. Pinatibay na ng Diyos ang aming isipan at puso.

Hindi ka pa nakuntento sa iyong pananalasa ngunit unti-unti mo mo nang hinahatak ang natitirang lakas ng iyong biktima. Masakit dahil isa siya sa pinakamalapit sa aming puso. Hindi na ako makikiusap na ikaw lumisan dahil si Kristo na ang aming sandigan.

Hiningi ko na sa huling sandali na gawaran ng buong kagalingan ang iyong biktima mula sa Maykapal…na buong pagmamahal na ihatid na siya sa kanyang Kaharian na punong-puno ng kapayapaan at kung saan walang nang sakit, lungkot,  at paghihirap.

Maaaring iginupo mo ang isang katawang lupa ngunit patuloy mong pinalakas at pinatibay ang aming pananampalataya kay Kristo upang harapin pa ang bawat  unos na darating sa aming buhay.

–   – – – –

Totoo ang mga pangyayari. Isang sakit na kanser ang nanalasa. Ngunit isang Malaking K ang nagwagi…si Kristo ang ‘The Big Christ’.

Pag-Ibig

Kapansin-pansin na napakabilis magpasalamat sa pagpapala ng Diyos lalo na kung nadarama ang kasaganahan at kagaanan sa pang araw-araw na buhay.

Ngunit kung dumarating na ang mga pagsubok at dagok ng buhay ay naitatanong na ganito ba ang pagmamahal ng Diyos sa atin?

Ang sa akin ay pasasalamat sa pagpapahayag ng pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng mga pagsubok at dagok ng buhay upang dito tayo matuto, mapagtagumpayan, at maging maligaya ang buhay sa mundong ito.

Salamat Po Panginoong Diyos!

Sa mga problema na parang bang ang hirap mabuhay sapagkat dito pala makikita na may solusyon ang mga ito at nagpapaligaya upang maging makabuluhan ang buhay.

Sa paminsan-minsan na kalungkutan upang maramdaman namin ang tunay na kaligayahan.

Sa kahinaan upang maramdaman na hindi kayang mabuhay ng nag-iisa lamang.

Sa mga takot upang makita na may kapangyarihan kami upang ang mga ito ay mapagtagumpayan.

Sa mga pag-aalinlangan upang mapag-aralan at makita ang katotohanan.

Sa paminsan-minsan na karamdaman ng aming katawan upang makita na hindi kami naandito sa mundo ng habang-buhay.

Ang Diyos ay Pag-Ibig

Sa bawat takbo ng buhay ng tao ay tunay ngang andun lagi ang pagmamahal ng Panginoong Diyos. Maaaring marami dito ay naka-balatkayo ng isang problema, kalungkutan at pagsubok. Ngunit patuloy lang tanggapin ng may pasasalamat ang lahat ng dumarating sa buhay ng may pagtitiwala at pananampalataya sapagkat dito tayo hinuhubog ng Diyos upang iparamdam Niya ang kanyang tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig din na ating ipapalaganap sa lahat ng mga taong ating makakasalimuha sa mundong ito habang tayo ay nabubuhay.